Ce este CAE

Ce este CAE

CAE (Centrul de Afaceri pentru Export) este un model inovator în România, capabil să combine expertiza locală și internațională pentru creșterea exporturilor în două dintre domeniile prioritare în cadrul Strategiei Naționale de Export a României 2014-2020: agricultura ecologică și mobilierul din lemn.

Dezvoltat în 2017, CAE susține firmele pentru a deveni competitive pe plan internațional și sprijină crearea unei culturi locale orientată către export. Datorită mediului economic inovator, este critic pentru succesul pe piețele externe ca producătorii locali să fie pregătiți cu informațiile, instrumentele și resursele potrivite.

Scopul CAE este de a susține producătorii români pentru a fi:
•    Competitivi pe piețele internaționale;
•    Instruiți pentru a face față cerințelor pentru export;
•    Cunoscuți prin participarea la târguri și expoziții internaționale.

În paralel, CAE susține activ crearea unei culturi favorabile exportului țintind:
•    Dezvoltarea unei reţele de reprezentare comercială pe pieţele de interes;
•    Dialogul dintre structurile organizatorice interesate existente pe piață – firme, Camerele de Comerț și Industrie a României, din Prahova și Bacău, patronate, institute de cercetare, clustere, asociații, cooperative și universități;
•    Crearea unor produse cu valoare adăugată mare, pentru a depăși faza actuală a exportului de materii prime;
•    Promovarea produselor agricole ecologice, a mobilei și produselor din lemn pe pieţele externe;
•    Susținerea unor programe de transfer tehnologic;
•    Realizarea unor parteneriate strategice cu birourile economice de promovare a comerțului din cadrul ambasadelor țărilor țintă;
•    Promovarea unui tip de management caracterizat prin elasticitate, dinamicitate şi eficienţă.