Pașii următori

Pașii următori

2017-2018

  • Implementarea Proiectului „Servicii integrate pentru export pentru IMM-urile din România”, care permite sprijinirea susținută și concentrată într-o perioadă mica de timp a firmelor pentru export
  • Instruirea a 80 de firme (160 de persoane)
  • Creșterea activităţilor de export a 40 de producători
  • Lansarea activităților de susținere a imaginii României ca producător însemnat  de produse ecologice și mobilier din lemn
  • Realizarea de parteneriate pentru a oferi producătorilor locali acces la informație, rețele de distribuție, promovare și condiții propice pentru export