CONDIȚII DE ACCESS PE PIEȚE, STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI (SECTOR MOBILĂ)

În cadrul acestui modul sunt analizate cerințele de standardizare, de certificare și de inspecție pentru sectorul producției de mobilă la nivel național. De asemenea, sunt prezentate particularitățile diferitelor sisteme de certificare pe piețele externe și pașii necesar a fi făcuți pentru a exporta pe o anumită piață.

În plus, se abordează modalitățile practice de evaluare a sistemelor de certificare și includerea acestora în strategia de export.

Pentru instrucțiuni detaliate aferente absolvirii Modulului 3 de instruire on-line pentru participanții din sectorul producției de mobilă, consultați Documentul.

 

Prezentări

 • 1. Rolul Modulului 3 în cadrul Cursului
 • 2. CV lector - Mircea Vlad
 • 3. CV lector - Aurica Sereny

Suport de curs

 • 1. Instrucțiuni pentru absolvirea on-line a modulului al treilea de instruire
 • 2. Standarde și certificări pentru producătorii de mobilă - Mircea Vlad
 • 3. Prezentare - APMR

Lecții

 • 1. Provocările industriei mobilei
 • 2. Prezentarea certificărilor firmelor participante din sectorul mobilei
 • 3. Sistemele de certificare din domeniul mobilei
 • 4. Standarde și standardizare
 • 5. Înregistrarea desenelor și a mărcilor
 • 6. Dezbatere - Selecția târgurilor internaționale din domeniul mobilei

Studii de caz

 • 1. Studiu de caz – Luxartim

Înscriere la curs

Membership