Cursuri

picture articol

19 Februarie

OPȚIUNI STRATEGICE EXPORT ȘI INTERNAȚIONALIZARE

19-02-2018 - 20-02-2018

Modulul prezintă specificul și etapele unei strategii de afaceri de export, modelele de afaceri specifice sectoarelor din program, precum și opțiunile manageriale și modul lor de atingere, fixând astfel cadrul activităților ulterioare pentru restul modulelor.

picture articol

12 Martie

CONDIȚII DE ACCESS PE PIEȚE, STANDARDE ȘI CERTIFICĂRI

12-03-2018 - 12-03-2018

Se analizează standardele și sistemele de certificare a calității aflate momentan în vigoare și importanța acestora pentru export. În plus, se abordează modalitățile practice de evaluare a sistemelor de certificare și modalitățile de includere în strategia de export.

picture articol

26 Martie

DEFINIREA PRODUSULUI ȘI A PIEȚELOR ȚINTĂ

26-03-2018 - 27-03-2018

În cadrul acestui modul se detaliază diferențele produsului de export față de un produs similar destinat pieței locale; identificarea obstacolelor și a oportunităților de comercializare pe piețele țintă. De asemenea, modulul se concentrează pe înțelegerea specificului și particularităților piețelor internaționale, selecția piețelor țintă și întocmirea profilului acestora.

picture articol

16 Aprilie

CANALE DE DISTRIBUȚIE, PROMOVARE, PREȚ

16-04-2018 - 17-04-2018

După stabilirea produsului prezentat la export și a pieței țintite, cursul se concentrează pe identificarea celor mai potrivite canale de distribuție, a prețului și a strategiei de promovare.

picture articol

07 Mai

BRAND ȘI BRANDING

07-05-2018 - 07-05-2018

Având în vedere importanța brand-ului produsului și reputația afacerii pentru accesul pe piețele externe, modulul țintește modalități practice de a crea un brand propriu pentru accesarea piețelor internaționale.

picture articol

21 Mai

ASOCIAȚII ȘI ALIANȚE DE EXPORT: CLUSTERE ȘI COOPERATIVE

21-05-2018 - 22-05-2018

Deoarece succesul la export nu este determinat exclusiv de afacerea proprie, ci și de capacitatea de a dezvolta alianțe pentru a accesa piețele internaționale, acest modul se concentrează pe înțelegerea clusterelor și a cooperativelor, precum și a modului în care acestea ajută procesul de export.

picture articol

25 Iunie

DERULAREA ȘI FINANȚAREA EXPORTULUI

25-06-2018 - 26-06-2018

Odată clarificate toate elementele strategiei de afaceri, se abordează detaliat procesul de export și modalitățile accesibile producătorilor pentru a-l finanța.